Odpady a bioodpady

Odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – léto –  každý sudý čtvrtek, zimní provoz od října 2014 – každý čtvrtek.

Odvoz BIOODPADU bude naposledy v roce 2014 – sudý pátek 28.11.2014. 

Platby vodného za r. 2014

Upozorňujeme občany, kteří mají obecní vodovod, aby si zapsali stav vodoměru a přišli zaplatit vodné za rok 2014 na obecní úřad nejpozději 15.12.2014.

Cena vodného je 15Kč/m+ 15% DPH. Číslo účtu Obce Herálec je 1623750339/0800  a VS. čp.. 

Děkujeme.

1 54 55 56 57 58 60