Informace MUDr. Martina Hataly – nového lékaře v Herálci

Dobrý den všem zájemcům o opětovnou lékařskou péči v Herálci a Svratce.

Jak už se to v životě každého přihodilo nebo ještě přihodí, i mně nevyšel záměr poskytovat Vám zdravotní péči už v únoru. Překvapivě to nebylo vinou úřednic z hygienické stanice ve Žďáru, z Krajského úřadu a Všeobecné pojišťovny v Jihlavě, které formulářovou mašinérii bleskurychle zkrátily, ale postaral se o to zákon a nevyzpytatelné chování odstupující paní
doktorky.

Proto se všichni její pacienti stávají pacienty pana doktora ve Svratce, a není na tom nic protizákonného, abych zchladil emoce některým z Vás. Kdyby koupě byla umožněna mně, mohl bych se o Vás začít starat už hned v únoru, jak jsem měl se starosty v plánu. Jenomže nebyla, proto musím čekat na Výběrové řízení, které by mělo být hotovo ode dneška do tří měsíců. Tento čas naštěstí téměř přesně koresponduje s tříměsíční dobou, kdy má pacient nárok na změnu lékaře, což se týká všech pacientů paní doktorky. Přeregistrování od pana doktora ze Svratky tak může začít v květnu, ale bohužel to nepůjde tak lehce jako ve zmiňovaném případě – bez Vašeho rozhodnutí, protože já už budu muset Váš souhlas mít.

Všem zájemcům proto doporučuji, a moc bych si toho vážil, kdybyste tři měsíce počkali. Samozřejmě, že rád přijmu zpět nejenom prodané pacienty, ale kohokoli z Hlinska a přilehlého okolí. V dubnu se ozvu s konkrétními informacemi, takovými, aby Vás registrace obtěžovala co nejméně.

S děkovným pozdravem Váš MUDr. Martin Hatala

Starosta informuje o ordinaci lékaře v Herálci

Tak nám zahynula zdravotní péče v obci paní Müllerová,“ chtělo by se povzdechnout slovy klasika české literatury nad tím, jak dopadlo vyjednávání převzetí zdravotní péče nad pacienty v Herálci mezi MUDr. Martou Jílkovou, MUDr. Martinem Hatalou a starosty Herálce, Svratouchu a Svratky.

I když úplně nejsem přesvědčen o tom, zda ze strany paní doktorky, můžeme o nějakém vstřícném vyjednáváni vůbec hovořit.

Chápu její důvody k předčasnému ukončení poskytované zdravotní péče, protože s moderní technikou nemusí být nutně každý kamarád.

Mohl bych se na těchto řádcích rozepsat daleko rozsáhleji o tom, jak některé z nás na přímý dotaz ohledně dalšího provozování ordinace v Herálci, paní doktorka v květnu loňského roku ujišťovala o termínu ukončení provozu ordinace v lednu 2020. Mohl bych se dále rozepsat, jak paní doktorka tvrdila, že jí nejde v žádném případě o peníze, ale především o prospěch pacientů.

Mnohdy nadáváme na pomalou a liknavou práci úřadů. Musím říci, že v naší záležitosti se nám podařilo úředního šimla zkrotit a vše potřebné okolo zaregistrování pana MUDr. Martina Hataly zkrátit hlavně díky pochopení jednotlivých úředníků na minimum a k dnešnímu dni tj. 15.1.2019 má pan doktor platné oprávnění k výkonu praxe v kraji Vysočina. Narazili jsme ovšem na nutnost provedení výběrového řízení ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny na místo lékaře v Herálci.

Jedná se o to, že pokud nebude toto výběrové řízení uskutečněno, tak by neměl nový lékař smlouvu s pojišťovnami o úhradu poskytnuté péče a každý pacient by si ji musel platit sám.

Nutnost provedení výběrového řízení by odpadla jen v případě, kdyby se MUDr. Marta Jílková rozhodla „nepřevést“ pacienty k MUDr. Koutnému, ale převedla by je k MUDr. Hatalovi. Tím by nový pan doktor mohl plynule navázat a začít ordinovat od 1. 2. 2019.

„Pozitivní“ zpráva je sdělení pojišťovny o pouhé formálnosti výběrového řízení, které bude vyhověno.

Z prohlášení MUDr. Hataly je zřejmý jeho zájem poskytovat zdravotní péči v obci, ale z výše popsaných důvodů, to bude bohužel možné, až od 1.5.2019.

Věřím, že tyto následující tři měsíce, my pacienti přečkáme a v dubnu se začneme registrovat zpět k lékaři do Herálce.

Prosím Vás o trpělivost, protože pacienti nemohou být bez péče a lékař bez pacientů.

Děkuji všem, kteří mě byli v této záležitosti nápomocni. Paní doktorce Jílkové přeji do dalších let pevné zdraví.

Více informací podá MUDr. Martin Hatala
hmpraktik@seznam.cz
tel:605157685

Zdeněk Gregor – starosta

Výběrové řízení na pozici Účetní obce

Obecní úřad Herálec pod Žákovou horou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: 

Účetní obce – správce rozpočtu

Náplň práce:

 • Komplexní vedení účetnictví a účetní jednotky
 • Vydávání ověřených výstupů z veřejných informačních systémů Czech Point
 • Komunikace s orgány státní správy
 • Vidimace a legalizace
 • Příprava podkladů pro jednání zastupitelstva obce, rady obce a výborů
 • Vyhotovování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce a rady obce

Požadavky:

 • min. středoškolské vzdělání s maturitou (výhodou ekonomického směru)
 • výhodou osvědčení o způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik
 • výhodou znalosti a zkušenosti s aplikací právních norem:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
  • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění
  • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel)
 • dobré komunikační schopnosti, proklientské a protýmové kompetence
 • flexibilita, samostatnost, pečlivost, spolehlivost a odpovědnost
 • řidičský průkaz sk. B

Výběrové řízení je otevřeno do 14. 1. 2019

Uchazeči o tuto pozici mohou zasílat své životopisy na starosta@obecheralec.cz

Bližší informace naleznete zde.

1 2 3 54