MUDr. Martin Hatala – ordinační hodiny od 30. 5. 2019

Oznámení:

               MUDr. Martin Hatala oznamuje, že od 30. 05. 2019 začíná

                       ordinovat v Herálci i ve Svratce.

                   Za způsobené zpoždění se velice omlouvá.

Ordinační hodiny: Po: 8-12;13-15 hod. Svratka

                             Út: 8-12 hod. Herálec

                             St: 8-12 hod. Svratka

                             Čt: 8-12; 13-15 hod. Herálec

                             Pá: zavřeno                                         Odběry krve: 7:15-8 hod. Tel: 605157685

Obecní vodovod – informace starosty

 

Dobrý den vážení spoluobčané.

Někteří z vás zaregistrovali poněkud větší aktivitu ohledně obecní vody.

V naší obci nám na základě smluvního vztahu odebírá pravidelně vzorky pitné vody firma Enviro Velké Meziříčí. Ve své laboratoři provádí analýzu a vyhodnocení, které ve formě protokolu o zkoušce odevzdává na obecní úřad, kde se tyto protokoly archivují.

Před měsícem mě kontaktovala jednatelka firmy Enviro a informovala o mírném nadlimitním množství dusičnanů ve vodovodní síti. Poté jsme odebrali dvakrát po týdnu 23 vzorků, ty jsme odvezli na analýzu. Ze zjištěných výsledků je zřejmé, že dusičnany pochází ze studny v Teplého lesíku. Tato studna byla na základě výsledků okamžitě odpojena od sítě. V současné době zjišťujeme možnou příčinu znečištění a hledáme vhodnou technologii na úpravu vody z tohoto zdroje.

Herálecký obecní vodovod je napájen celkem ze čtyř zdrojů. Prvním je už zmiňovaný Teplý lesík, druhým je studna v Otroku, třetím prameniště na Huti a čtvrtým vrtané studny tamtéž. Po odpojení studny v lesíku byl Herálec napájen z prameniště na Huti.

Po velice vydatném dešti přes noc z úterý na středu 22.5. a po celý tento den, se kromě zvednutí hladiny řeky Svratky, až téměř k hranici pro vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity stalo i to, že prudký a vydatný déšť rozmočil vrstvu jílu nad prameništěm. Tento jíl má za úkol zamezit splachu povrchových vod do prameniště. Bohužel se ale rozmočený dostal do vody, kterou zbarvil do žluta.

Po tomto zjištění jsme přikročili k uzavření prameniště a od této doby tj. čtvrtku 23.5. je obec zásobována vodou z vrtů na Huti. Voda ve vrtu byla naposledy kontrolována 6.5. s výborným výsledkem.

V pondělí 27.5. jsme odebrali vzorky ze sítě i z prameniště a odvezli je na analýzu. Objednali jsme kompletní zkoušky včetně mikrobiologických. Výsledky budou známé nejpozději v pátek 31.5.2019, budeme o nich neprodleně informovat.

Ještě jednou připomínám že v tuto chvíli (27.5.2019) je obec zásobována vodou z vrtů na Huti která byla kontrolována 6.5.2019 s výborným výsledkem.

1 3 4 5 6 7 43