aktuální informace

Kraj Vysočina zveřejnil výzvu na „Kotlíkové dotace​“

Kraj Vysočina zveřejnil výzvu na „Kotlíkové dotace​“. První žádosti je možné podávat od 18.ledna 2016 od 8.00 hod. prostřednictvím e-mailu s ověřeným elektronickým podpisem, přes datovou schránku, poštou nebo osobně v sídle Kraje Vysočina na adrese: Žižkova ul.57, Jihlava.
Žádosti doručené před tímto datem budou zamítnuty.​ Více informací na www.kr-vysocina.cz/kotliky.“

Připravila: Renáta Gregorová

Česko zpívá koledy 9.12.2015

„Už podruhé se letos naše obec přidala k celostátní akci Česko zpívá koledy za podpory regionálních deníků.
Ve středu 9.prosince v 18.hod se sešlo před ZŠ i přes deštivé počasí kolem 150 koledníků.  Společně
s Farním sborem pod vedením Lucky Teplé a Zdenči Gregorové  jsme si zazpívali známe i méně známé koledy.
Věřím,že tato tradice se u nás „zabydlela“, budeme v ní každoročně pokračovat a společně si navodíme příjemnou advetní pohodu.“
Připravila: Renáta Gregorová                  Foto: Ladislav Havlík
1 42 43 44 45 46 51