kopírování 2 Kč/stránka + DPH 21%, 3 Kč/list + DPH 21%
ověření podpisu 30 Kč
ověření listiny 30 Kč
změna trvalého pobytu 50 Kč/osoba
hlášení v místním rozhlasu 50 Kč/hlášení + DPH 21%
poplatek za psa 300 Kč/rok, 200Kč/rok- důchodce
poplatek za popelnici 550 Kč/osoba, 550 Kč u rekreačních chalup
traktor 350 Kč/hodina + DPH 21%
traktor + valník 400 Kč/hodina + DPH 21%
UNC 400 Kč/hodina + DPH 21%
výsuvný žebřík 100 Kč/den + DPH 21%
vodné 15,- Kč/m3 + DPH 15% 35,- Kč/m3 + DPH 15% právnické osoby
stočné 550,- Kč + DPH 15% na osobu/rok – trvalý pobyt, 750,- Kč + DPH 15% na rekreační nemovitost/rok
poplatek za hrob 75,- Kč/rok – hrob, 150,- Kč/rok – dvojhrob

Platné od 1.1.2013.