Bezplatně jsou poskytovány
– informace poskytnuté formou nahlédnutí do „spisu, dokumentu“ v listinné podobě – informace poskytnutá ústně nebo prostřednictvím telefonu – informace, které jsou k dispozici v rámci elektronického zpracování dokumentů v působnosti OÚ a lze provést jejich přímé nakopírování na digitální  médium.

 

Sazebník úhrad

za poskytování informací dle ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů – tj. nákladů spojených se zpracováním a poskytnutím informace.

 

Materiálové náklady

  • kopírovací služby formát A3 (jednostr./oboustr.) 3,-Kč/4,-Kč, formát A4 (jednostr./oboustr.) 2,-Kč/3,-Kč 
  • tisk na tiskárnách PC
    •  černobílé 2,-Kč 1 stránka
    •  barevné   5,-Kč 1 stránka 
  • magnetický nosič (disketa 3,5″) – nepodoporováno
  • optický nosič (CD-ROM) 20,-Kč 
  • doručovací náklady (poštovné) dle tarifů České pošty

 

Zpracování, vyhledání informace

  •  30,- Kč za každou započatou čtvrt hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace, úhradu za poskytnutí informace provede žadatel do pokladny obce  nebo bezhotovostní platbou na účet obce  před odesláním – vydáním informace.