,,,,ffO

Aktuální úřední deska obce

Vyvěšeno od: Vyvěšeno do: Vyvěšení Vystavitel Stažení
21.8.2017 21.10.2017 Volby do Poslanecká sněmovny Parlamentu ČR – stanovení počtu členů Okrskové volební komise Herálec Obec Herálec Stáhnout
30.6.2017 31.12.2017 Rozpočtové opatření ZŠ a MŠ Herálec Obec Herálec Stáhnout
19.6.2017 31.12.2017 Rozpočtové opatření č.3-2017 Obec Herálec Stáhnout
11.9.2017 11.12.2017 Oznámení o zamýšleném převodu – Státní pozemkový úřad Obec Herálec Stáhnout
18.9.2017 04.10.2017 Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu – Kolo pro život… Obec Herálec Stáhnout
20.9.2017 23.10.2017 Veřejná vyhláška-oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Herálec v uplynulém období Obec Herálec Stáhnout
19.9.2017 31.12.2017 Rozpočtové opatření č.4-2017 Obec Herálec Stáhnout
18.9.2017 04.10.2017 Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství – těžba dřeva Obec Herálec Stáhnout
13.4.2017 31.12.2017 Rozpočtové opatření č.2-2017 Obec Herálec Stáhnout
13.4.2017 31.12.2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2017-2022 Obec Herálec Stáhnout
16.2.2017 17.2.2020 Veřejnoprávní smlouva č.1/2017 o poskytnutí dotace – Římskokatolická farnost Herálec Obec Herálec Stáhnout
18.2.2016 19.2.2019 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Herálec 2016 Obec Herálec Stáhnout
18.2.2016 19.2.2019 Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost Herálec 2016 Obec Herálec Stáhnout
16.2.2017 17.2.2020 Veřejnoprávní smlouva č.3/2017 o poskytnutí dotace – TJ Sokol Herálec Obec Herálec Stáhnout
10.3.2017 31.12.2017 Rozpočtové opatření č.1/2017 Obec Herálec Stáhnout
21.3.2017 31.12.2017 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Herálec na r.2017 Obec Herálec Stáhnout
14.3.2017 31.12.2017 Schválený rozpočet Obce Herálec na r. 2017 schválený na paragrafy Obec Herálec Stáhnout
09.9.2015 31.12.2023 Žádost o součinnot – Úřad pro zastupování státu ve věcech Majetkových – Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků Obec Herálec Stáhnout