,,,,ffO

Aktuální úřední deska obce

Vyvěšeno od: Vyvěšeno do: Vyvěšení Vystavitel Stažení
18.12.2017 31.12.2018 Cenový předpis a kalkulace stočného na rok 2018 Obec Herálec Stáhnout
18.12.2017 31.12.2018 Cenový předpis a kalkulace vodného na rok 2018 Obec Herálec Stáhnout
08.1.2018 18.5.2018 Dražební vyhláška – čp. 400 v kú. Český Herálec Obec Herálec Stáhnout
11.1.2018 26.1.2018 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu Obec Herálec Stáhnout
19.1.2018 27.1.2018 oznámení o době konání volby prezidenta ČR – II. kolo Obec Herálec Stáhnout
18.5.2017 30.6.2018 Schválený Závěrečný účet za rok 2016 vč. příloh Obec Herálec Stáhnout
13.4.2017 31.12.2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2017-2022 Obec Herálec Stáhnout
18.2.2016 19.2.2019 Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost Herálec 2016 Obec Herálec Stáhnout
18.2.2016 19.2.2019 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Herálec 2016 Obec Herálec Stáhnout
16.2.2017 17.2.2020 Veřejnoprávní smlouva č.1/2017 o poskytnutí dotace – Římskokatolická farnost Herálec Obec Herálec Stáhnout
16.2.2017 17.2.2020 Veřejnoprávní smlouva č.3/2017 o poskytnutí dotace – TJ Sokol Herálec Obec Herálec Stáhnout
09.9.2015 31.12.2023 Žádost o součinnot – Úřad pro zastupování státu ve věcech Majetkových – Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků Obec Herálec Stáhnout