,,,,ffO

Aktuální úřední deska obce

Vyvěšeno od: Vyvěšeno do: Vyvěšení Vystavitel Stažení
01.3.2018 31.12.2018 Místo a doba uzavírání manželství v obci Herálec Obec Herálec Stáhnout
15.3.2018 16.3.2021 Veřejnoprávní smlouva č.3/2018 o poskytnutí dotace – Římskokatolická farnost Herálec Obec Herálec Stáhnout
25.2.2018 31.12.2020 Výroční zpráva Obce Herálec o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obec Herálec Stáhnout
15.2.2018 01.3.2021 Veřejnoprávní smlouva č.2/2018 – TJ Sokol Herálec Obec Herálec Stáhnout
17.1.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření 6/2017 Obec Herálec Stáhnout
21.3.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření 1/2018 Obec Herálec Stáhnout
18.4.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.2/2018 Obec Herálec Stáhnout
26.4.2018 28.5.2018 Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí Obec Herálec
24.4.2018 10.5.2018 Dispozice s majetkem obce čp. 149 byt č.11 Obec Herálec Stáhnout
24.4.2018 16.5.2018 Návrh závěrečného účtu vč. příloh Obec Herálec Stáhnout
24.4.2018 10.5.2018 Dispozice s majetkem obce čp. 149 Popis Stáhnout
08.1.2018 18.5.2018 Dražební vyhláška – čp. 400 v kú. Český Herálec Obec Herálec Stáhnout
01.1.2018 31.12.2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Herálec 2019-2020 Obec Herálec Stáhnout
16.2.2017 17.2.2020 Veřejnoprávní smlouva č.3/2017 o poskytnutí dotace – TJ Sokol Herálec Obec Herálec Stáhnout
16.2.2017 17.2.2020 Veřejnoprávní smlouva č.1/2017 o poskytnutí dotace – Římskokatolická farnost Herálec Obec Herálec Stáhnout
18.2.2016 19.2.2019 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Herálec 2016 Obec Herálec Stáhnout
18.2.2016 19.2.2019 Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost Herálec 2016 Obec Herálec Stáhnout
13.4.2017 31.12.2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2017-2022 Obec Herálec Stáhnout
18.5.2017 30.6.2018 Schválený Závěrečný účet za rok 2016 vč. příloh Obec Herálec Stáhnout
01.1.2018 31.12.2018 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Herálec na rok 2018 Obec Herálec Stáhnout
01.1.2018 31.12.2018 Schválený rozpočet Obce Herálec 2018 Obec HERÁLEC Stáhnout
18.12.2017 31.12.2018 Cenový předpis a kalkulace stočného na rok 2018 Obec Herálec Stáhnout
18.12.2017 31.12.2018 Cenový předpis a kalkulace vodného na rok 2018 Obec Herálec Stáhnout
09.9.2015 31.12.2023 Žádost o součinnot – Úřad pro zastupování státu ve věcech Majetkových – Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků Obec Herálec Stáhnout