Aktuální úřední deska obce

Vyvěšeno od: Vyvěšeno do: Vyvěšení Vystavitel Stažení
23.11.2020 28.11.2020 pozvánka na mimořádné ZO – 25.11.2020 Obec Herálec Stáhnout
23.11.2020 28.11.2020 pozvánka na mimořádné ZO – 25.11.2020 Obec Herálec Stáhnout
12.11.2020 30.11.2020 Přijatá nápravná opatření k nedostatkům zjištěným při montrole sam. působnosti na zákl. § 129 a násl. zák. č. 128/2000 Sb. o obcích + Zápis z kontroly Obec Herálec Stáhnout
12.11.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření 10/2020 Popis Stáhnout
12.11.2020 16.12.2020 Návrh rozpočtu 2021 Obec Herálec Stáhnout
11.11.2020 27.11.2020 Veřejná vyhláška – Společné povolení stavby vodního díla -,,Svratka, km 164,038-166,58 – PBPPO Herálec Popis Stáhnout
28.8.2019 31.12.2019 Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. čj. 871/2019 Popis Stáhnout
15.10.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření 9/2020 Obec Herálec Stáhnout
10.9.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření 8/2020 Obec Herálec Stáhnout
10.8.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření 7/2020 Obec Herálec Stáhnout
13.7.2020 31.12.2020 Schválený závěrečný účet za rok 2019 Obec Herálec Stáhnout
26.6.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření 6/2020 Obec Herálec Stáhnout
11.6.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření 5/2020 Obec Herálec Stáhnout
14.5.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření 4/2020 Obec Herálec Stáhnout
03.4.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření 3/2020 Obec Herálec Stáhnout
12.3.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření 2/2020 Obec Herálec Stáhnout
28.2.2020 31.12.2022 Výroční zpráva Obce Herálec o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 Popis Stáhnout
20.2.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření 1/2020 Obec Herálec Stáhnout
12.2.2020 31.12.2023 Veřejnoprávní smlouva č.1/2020 o poskytnutí dotace – Římskokatolická farnost Herálec Popis Stáhnout
02.1.2020 31.12.2022 Zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obec Herálec Stáhnout
16.12.2019 31.12.2020 Rozpočet na rok 2020 – schválený ZO dne 12.12.2019 Obec Herálec Stáhnout
14.11.2019 30.11.2020 Cenový předpis vodného od 1. 12. 2019 – 30. 11. 2020 Obec Herálec Stáhnout
28.8.2019 31.12.2020 Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. čj. 871/2019 Popis Stáhnout
28.8.2019 31.12.2020 Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. čj. 871/2019 Popis Stáhnout
18.3.2019 31.12.2022 Veřejnoprávní smlouva 2/2019 – TJ Sokol Herálec Obec Herálec Stáhnout
18.3.2019 31.12.2022 Veřejnoprávní smlouva č.3/2019 – Římskokatolická farnost Herálec Obec Herálec Stáhnout
28.2.2019 31.12.2021 Výroční zpráva Obce Herálec 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obec Herálec Stáhnout
01.10.2018 02.10.2021 Veřejnoprávní smlouva č.4/2018 o postytnutí dotace TJ Sokol Herálec 10-12/2018 Obec Herálec Stáhnout
15.3.2018 16.3.2021 Veřejnoprávní smlouva č.3/2018 o poskytnutí dotace – Římskokatolická farnost Herálec Obec Herálec Stáhnout
25.2.2018 31.12.2020 Výroční zpráva Obce Herálec o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obec Herálec Stáhnout
15.2.2018 01.3.2021 Veřejnoprávní smlouva č.2/2018 – TJ Sokol Herálec Obec Herálec Stáhnout
01.1.2018 31.12.2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Herálec 2019-2020 Obec Herálec Stáhnout
13.4.2017 31.12.2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2017-2022 Obec Herálec Stáhnout
09.9.2015 31.12.2023 Žádost o součinnot – Úřad pro zastupování státu ve věcech Majetkových – Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků Obec Herálec Stáhnout