Kulturní komise zve všechny děti v pátek od 18.00 hod. do KD na promítání animovaného filmu:
„Ugly dolls“ . Vstupné dobrovolné.