Splatnost poplatku za komunální odpad, psa a stočné

                           je do 31. 5. 2019 

Číslo účtu: 1623750339/0800   VS: číslo popisné

 

Poplatek za komunální odpad 550 Kč/osoba, 550 Kč/rekreační objekt                       

   

Poplatek za stočné   550 Kč/osoba +15% DPH (celkem 632,50 Kč)

                                   750 Kč/rekreační objekt +15% DPH (celkem 862,50 Kč)

                                                                    

Poplatek za psa 300 Kč/1x pes, 200 Kč/1x pes (majitel psa důchodce)

                               Igelitové sáčky si můžete vyzvednou na OÚ.