Upozorňujeme občany, kteří nemají zaplaceny poplatky za komunální odpad a stočné, aby tak neprodleně učinili.