Kraj Vysočina zveřejnil výzvu na „Kotlíkové dotace​“. První žádosti je možné podávat od 18.ledna 2016 od 8.00 hod. prostřednictvím e-mailu s ověřeným elektronickým podpisem, přes datovou schránku, poštou nebo osobně v sídle Kraje Vysočina na adrese: Žižkova ul.57, Jihlava.
Žádosti doručené před tímto datem budou zamítnuty.​ Více informací na www.kr-vysocina.cz/kotliky.“

Připravila: Renáta Gregorová