SŇATEČNÉ OBŘADY

Na základě vyhlášení nouzového stavu na celém území ČR od 12.3.2020 po dobu 30 dnů,  platí zákaz konání akcí nad 30 osob.

Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky.

 

Pokud dojde ke snížení počtu osob na těchto akcích, platí zákaz automaticky i pro sňatečné obřady, pokud by příslušné mimořádné opatření nestanovilo jinak.

 

Ministerstvo vnitra

oddělení matriční a organizační

Katolická církev – opatření v době epidemie v herálecké farnosti

Bratři a sestry,

       když přicházely morové rány, obyvatelé Žďáru a okolí prosili o pomoc Pannu Marii „Studniční“. Jejich zkušenost byla ohromující. To může být dnes povzbuzením i pro nás.

Prosím Vás o modlitbu za naši zem, za Evropu, za místa a osoby ohrožené epidemií.

Nová situace nás nutí k hledání nového řešení…

      Všechny bohoslužby budou od 12.3. za „zavřenými dveřmi!“. Mše svaté budu slavit vždy v tradiční čas ve farním kostele v Herálci . Účastnit se budou pouze zástupci rodin, které mají intenci mše svaté. 

      Ostatní prosím aby se v čas mše svaté: v neděli v 9:00 a v úterý v 18:00 s námi spojili duchovně, nebo slavili mši svatou skrze média. Také se s námi můžete propojit modlitbou denně v čas večerního růžence ve 20:00. V tento čas se modlí celá naše diecéze i s biskupem Vojtěchem.

      Protože letos asi nebude možná hromadná předvelikonoční svatá zpověď, můžete přicházet průběžně. Kostel bude otevřený vždy v úterý a ve čtvrtek od 17 do 18 hod. Bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní a já budu ve zpovědní místnosti k dispozici.

Ostatní informace budou vždy na farním webu: www.farnost.katolik.cz/heralec

     Všem posílám požehnání a modlím se za Vás všechny. 

Vladimír Vojtěch Záleský, farář

KINO HERÁLEC 15. 3. 2020 – ZRUŠENO!!!

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR jsme nuceni zrušit promítání filmu Angry birds 2 v neděli 15. 3. 2020 v 17:00.

Všem se velice omlouváme a přejeme hlavně pevné zdraví, abychom se mohli potkat alespoň v náhradním termínu.