Platby poplatků za komunální odpad a stočné pro rok 2019

Splatnost poplatku za komunální odpad, psa a stočné

                           je do 31. 5. 2019 

Číslo účtu: 1623750339/0800   VS: číslo popisné

 

Poplatek za komunální odpad 550 Kč/osoba, 550 Kč/rekreační objekt                       

   

Poplatek za stočné   550 Kč/osoba +15% DPH (celkem 632,50 Kč)

                                   750 Kč/rekreační objekt +15% DPH (celkem 862,50 Kč)

                                                                    

Poplatek za psa 300 Kč/1x pes, 200 Kč/1x pes (majitel psa důchodce)

                               Igelitové sáčky si můžete vyzvednou na OÚ.      

                      

MUDr. Martin Hatala informuje občany o lékařské péči v Herálci.

 

Vážení přátelé!

Už se to blíží, už to brzy bude! Až budete tyto řádky počátkem dubna číst, už budu znát kladný výsledek výběrového řízení z konce března, takže se bude schylovat k poslední nutné záležitosti pro provoz nových ordinací praktického lékaře v Herálci i Svratce – k smlouvám se zdravotními pojišťovnami.

Kvůli registracím budu přítomen v obou ordinacích od 8. 4. do 25. 4. a rád Vás osobně poznám:  

pondělí a středa Svratka 8 – 11,30 hod. (bývalé zdrav. středisko – Ohradská 297)

úterý a čtvrtek Herálec   8 – 11,30 hod. (ordinace)

Od 2. 5. do 10. 5. přislíbila registrační pomoc sestřička Božena ve stejné době. Kdyby nemohla, využijte registrace na e-mail – viz níže.

Při registraci Vás budeme zavádět do počítače, a postačí k tomu jenom:

Adresa Vašeho trvalého bydliště, rodné číslo, název pojišťovny a jméno současného praktického lékaře, abychom si od něj mohli vyžádat výpis ze zdravotní dokumentace.

 

Nebudete-li se moci dostavit osobně, všechny uvedené údaje uveďte kdykoli do e-mailu: hmpraktik@seznam.cz nebo mi zatelefonujte na číslo: 605 157685. Anebo pošlete sms a já zavolám. Ne však 26. 4. – 11. 5.

 

 

Vážení zájemci,

přiznávám, že to, aby Vás bylo v průběhu dubna a května zaregistrováno co nejvíc, je pro nás hodně důležité. Začínáme od nuly pacientů a právě na počtu závisí naše hodnocení.

Prosím Vás tak, máte-li zájem, s registrací neváhejte! Moc si toho budeme vážit, radostněji se nám bude spolupracovat.

A kdy tedy začneme léčit naplno? Platnost smluv mám přislíbenou od 1. 5. 2019, ale obě ordinace budou v plném provozu od pondělí 13. května 2019. V tu dobu již bude stanovena pevná ordinační doba.

S děkovným a přátelským pozdravem

MUDr. Martin Hatala

                                                                                                HM praktik, s.r.o.

Starosta informuje

Krásný dobrý den, vážení spoluobčané.

 

Před námi jsou poslední záchvěvy zimy. Dlouho očekávané jaro už se kvapem blíží stejně jako nejdůležitější křesťanské svátky roku Velikonoce.

Obecní zaměstnanci se pustili do úklidu obce po zimě. Počítal jsem, že se jejich řady rozrostou minimálně o tři až čtyři pracovníky veřejně prospěšných prací VPP, stejně jako v letech minulých. Tyto pracovníky finančně podporoval pro obce stát prostřednictvím úřadů práce, kam jsme také podali žádost. K našemu nemilému překvapení nám úřad práce odpověděl, že se oproti rokům minulým velice zpřísnily podmínky pro poskytování podpory těchto pracovníků. Ze všech obyvatel Herálce, kteří jsou registrováni na ÚP jako uchazeči o zaměstnání, tak v současné době splňuje podmínky pouze jeden, který začne pro obec pracovat od 1.4. I tak pevně věřím, že se nám podaří zvládnout a zkvalitnit úklidové a údržbářské práce v obci.

Přemýšlíme, jakou cestou se vydat při modernizaci veřejného osvětlení. Obec Herálec dohodla s firmou elmont-invest s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou zapůjčení pěti kusů LED svítidel na dobu dvou měsíců pro potřebu vyzkoušení jejich funkčnosti. Čtyři byla namontována do ulice od návsi k základní škole, páté do ulice od školy na Stalingrad. Tato svítidla mají jinou charakteristiku oproti stávajícím, co se týče barvy světla a velikosti světelného kužele, kterým osvětlují prostor pod sebou. Prosíme občany obce, aby se podívali, jak tato svítidla fungují a zda jim vyhovují. Případné komentáře a postřehy zasílejte na: starosta@obecheralec.cz. Naším cílem při případné obměně svítidel je především snížit energetickou náročnost, tím ušetřit peníze za jeho provoz a zjednodušit opravy a údržbu veřejného osvětlení.

Máme problém se zacpávající se splaškovou kanalizací, především jejího hlavníku od Nákupního střediska po čističku, což dle pozorování našeho a provozovatele čističky pana Stodoly přímo souvisí s vyvážením jímek a septiků. V současné době rada obce zakazuje vyvážet jímky a septiky do kanalizační sítě bez předchozí domluvy s vedením obce. Každá takto vyvezená jímka dělá veliké problémy technologii čističky. Ta byla vyprojektována na zpracování „čerstvého“ odpadu, a ne letitých vyhnilých mrtvých kalů. Vyvážení jímek a septiků zároveň přímo odporuje zákonu o provozování vodovodů a kanalizací č.274/2001 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek. Dále z něho vyplývá, že tam, kde je vybudována splašková kanalizační síť jsou majitelé nemovitostí povinni se připojit, a to takzvaně napřímo. Přepad ze septiku není považován za připojení ke kanalizační síti a odporuje výše zmíněnému zákonu. Chceme, aby se všechny nemovitosti v obci napojily na kanalizaci napřímo, abychom do budoucna zamezili problémům s provozováním kanalizace a čističky odpadních vod a apelujeme na jejich majitele, aby tak učinili. Zároveň Vám chceme podat pomocnou ruku, a to tak, že nabízíme provedení těchto přípojek zaměstnanci obce za pomoci obecní techniky za zvýhodněné ceny. Zájemci o provedení přípojky se mohou evidovat na obecním úřadě.

Nejen za tímto účelem jsme na zastupitelstvu obce konaném dne 13.3.2019 odsouhlasili investiční záměr nákupu minibagru.

Velká kalamita postihla v zimě obecní lesy. Největší škody jsou na porostech do čtyřiceti let stáří, které jsou přímo zdecimované polomem způsobeným námrazou a vysokým větrem. Po dohodě s odborným lesním hospodářem panem Vránou rada obce rozhodla tuto kalamitu zpracovat formou zadání samovýrob za podmínky zpracování dřeva a uklizení klestu v zadaném dílu. Zájemci se mohou hlásit u pana Vrány na tel. čísle 724 249 297.

Upozornění odborného lesního hospodáře pro všechny zájemce o samovýrobu dřeva. Dřevo z kalamitní těžby se zpracovává na vlastní náklady a nebezpečí. Hrozí velké nebezpečí úrazu.

Zastupitelstvo na svém zasedání 19.12.2018 zřídilo komisi pro rozvoj obce. Jsem rád, že byla zřízena, její členové v čele s paní Ing. Ilonou Vráblovou pilně pracují na různých projektech, zpracovávají žádosti o dotace. Více se dočtete dále v článku předsedkyně této komise.

Blíží se květen a s ním i nástup nového pana doktora Martina Hataly. Ten Vám ve svém článku popíše princip přeregistrování pacientů zpět do ordinace v Herálci. Nestyďte se a v případě potřeby cokoliv vysvětlit, zavolejte přímo MUDr. Hatalovi nebo mu napište e-mail. Obojí se dočtete dále.

Koupíme Špačkův dům za mostem?

Tak zněla otázka, před kterou bylo postaveno obecní zastupitelstvo.

Na sobotu 19. ledna dopoledne byla svolána schůzka zastupitelů za účelem prohlídky této nemovitosti. Doufám, že mluvím za všechny, kteří se přišli podívat a byli příjemně překvapeni, v jakém dobrém technickém stavu dům je. Po prohlídce jsme si my přítomní dali dohromady, k čemu by byl tento objekt pro obec přínosem. Jednak má pro Herálec obrovskou historickou hodnotu, byl v něm založen Sokol, sídlila v něm četnická stanice. Ve sklepě se vyráběly uzenářské výrobky, později v něm měl pan Špaček natěračskou dílnu. Jeho středem vede historická hranice mezi Čechy a Moravou, a tak pan Valena, který dům postavil platil daně z pravé půlky, kde provozoval řeznictví do Nového Města a z levé půlky, kde byla hospoda do Hlinska. Kromě toho je to jeden z posledních domů v obci, který není napaden necitlivými stavebními úpravami. Je to dominanta, kterou lze spatřit na mnoha obrazech, fotografiích a propagačních materiálech Herálce. Těší mě názor většiny zastupitelů, kteří rozhodli na svém zasedání 13.3.2019 o nákupu objektu. Naším cílem je v něm vybudovat stálé obecní muzeum, obecní kavárnu s místem, kde bychom se mohli potkávat a v půdních prostorech byty. Další podněty k využití této nemovitosti rádi uvítáme od občanů obce.

Krásné Velikonoce                                                                                   

                                                                                                               Váš starosta

 

 

 

1 2 3