Přeskočit navigaci

Obec Herálec

Pohled na obec ze školy

Farnost Herálec

Farnost Herálec

Vyhledávač firem

FIRMY V NAŠÍ OBCI


Základní škola a Mateřská škola Herálec

Kontaktní informace

Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Herálec
Adresa: 592 01, Herálec 440
Telefon: 566 663124
E-mail: zsheralec@iol.cz
Web: www.zsheralec.cz
IČ: 433 78 684
Číslo účtu: 18536751 / 0100
Ředitelka ZŠ: Mgr. Jana Guličuková
Vedoucí učitelka MŠ: Dagmar Kuncová

Základní škola v Herálci, jak ji známe dnes, byla dostavěna v roce 1979 a v roce 2004 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Její součástí je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Škola je spádová, dojíždí do ní žáci z několika obcí v blízkém okolí a výuka probíhá v devíti postupných ročnících podle vzdělávacího programu "Základní škola zvídavým dětem", v mateřské pak pod názvem „Svět na dlani“. Žáci mají možnost navštěvovat zájmové kroužky, účastnit se rozličných kurzů či olympiád. V rámci nepovinných předmětů je vyučováno římskokatolické náboženství. Více podrobnějších informací se dozvíte přímo na oficiálních stránkách školy.

Školská rada

V roce 2003 byla zastupitelstvem obce Herálec zřízena Rada školy. Podle nového školského zákona č. 561/2004 Sb. a §167 byla zastupitelstvem obce Herálec na základě usnesení ZO č. 31/05-2005 ze dne 11. 5. 2005 zřízena Školská rada.

Počet členů: 6
Volby: V pondělí 7. března 2011 proběhly v ZŠ volby do Školské rady. Voleni byli zákonní zástupci nezletilých žáků, zástupci obce a zástupci pedagogů. Volby proběhly v souladu s platným volebním řádem.

Ve Školské radě budou pedagogické pracovníky zastupovat:

Ve Školské radě budou zastupovat zákonné zástupce nezletilých žáků:

Ve Školské radě budou za zastupitelstvo obce:

 

© 2013 Obec Herálec · webmaster · RSS
TOPlist