Přeskočit navigaci

Obec Herálec

Pohled na obec ze školy

Farnost Herálec

Farnost Herálec

Vyhledávač firem

FIRMY V NAŠÍ OBCI


Spolky a kluby v obci Herálec

SDH Herálec

Sbor dobrovolných hasičů →

Český svaz chovatelů

Český svaz chovatelů byl založen 11. dubna 1964. Při založení měla organizace 14 členů, ale nyní z nich máme již jen jednoho, a to pana Vlastimila Vodičku. Nejvíce členů měla organizace v roce 1982, a to 32. Od této doby členů postupně ubývá, buď úmrtím nebo ukončením členství. Dnes má organizace celkem 17 členů. Za dobu trvání měla herálecká organizace celkem 48 členů. Prvním předsedou byl zvolen Jindřich Houska, ale jen na krátkou dobu. Od roku 1965 do roku 1984 byl předsedou Karel Major a od této doby do dnešních dnů zastává tuto funkci Josef Černý (1940). Ke 30.výročí založení organizace v roce 1996 byla naší organizaci předána předsedou okresního výboru ČSCH přítelem Jaroslavem Drejčkem „Čestná vlajka za zásluhy chovatelství“ od ÚV ČSCH. Dále máme 5 vyznamenaných členů vyznamenáním „Za zásluhy o chovatelství“ II. stupně – stříbrný odznak a 6 členů vyznamenání III. stupně – bronzový odznak.

V letošním roce 2002 byla v Herálci uspořádaná již 25. místní výstava drobného zvířectva, a to z velké části z chovu našich členů. Průměrně máme vystaveno 150 králíků, 100 holubů a 20 voliér drůbeže.

Český zahrádkářský svaz

ZO ČZS byla založena 5.3.1962 v hostinci U Hejkalů, prvním předsedou byl tehdy zvolen Petr Brázda. Původní zahrádkářská tradice byla součástí společenského vývoje. Pořádaly se slavné plesy, výstavy, přednášky. Styl dnešního pracovního nasazení neumožňuje věnovat se tomuto koníčku jako tomu bylo dříve. Nynější stav členské základny je 33 členů, z toho je velký počet členů nad 60 let. Členská základna se bohužel neustále snižuje. Zdroje financí, které dříve plynuly do pokladny z plesů a tanečních zábav, již dnes nejsou. Hlavním příjmem do pokladny je jen část z vybraných příspěvků za členské známky. V r. 1999 jsme znovu zorganizovali zájezd na výstavu Hortikomplex. Hodně lidí dostalo v restituci vrácené pozemky, takže z malých zahrádkářů se stali drobní zemědělci.

Pravidelně pořádáme brigády u pomníků obětem válek, kde je prováděn úklid a sestřižení okrasných keřů. Tím přispíváme ke zkrášlení a čistšímu prostředí v naší obci nejen pro sebe, ale všechny občany naší obce.

 

© 2013 Obec Herálec · webmaster · RSS
TOPlist