aktuální informace

16.10.2015 – Hlinečanka

16.10.2015 – Vystoupila v heráleckém kulturním domě ,,Hlinečanka“. Vystoupení se velmi líbilo. Hlinečanka hrála k poslechu i tanci. Vedoucí souboru připomněl i několik heráleckých muzikantů s kterými se při svém hraní poznal. Před vystoupením Hlinečanky vystoupily děti z naší Základní školy se svým programem pod vedením paní učitelky J. Burešové. Vystoupení se líbilo a diváci děti odměnili velkým potleskem.                              

Připravil L. Havlík – předseda kulturní komise

10.10.2015 – II. ročník Familského motokrosu

10.10.2015 – II. ročník Familského motokrosu na soukromém motodromu pana Jana Kunce na Familiích, proběhly závody ve čtyřech kategoriích. MX1, MX2, veteráni a děti, a závod na Jawa 21 Pionýr. V kategoriích veteráni se na 3. místě umístil domácí závodník a majitel tratě Jan Kunc starší. V kategorii MX2 zvítězil syn majitele tratě Jan Kunc mladší. Organizaci závodu si vzal za své Jiří Netolický. Hlavním rozhodčím závodu byl Jaromír Havlík. Závody se velmi vydařily a všem závodníkům a divákům se závody líbily. Nejstarším účastníkem závodů byl F. Gregor 71 let, který vyhrál závod veteránů. Jen více takových akcí.                                                                                        Připravil L. Havlík – předseda kulturní komise

Informace pro Vaše spoluobčany týkající se aktuálně výměny průkazů osob se zdravotním postižením (TP, ZTP,ZTP/P)dále pak výměny parkovacích průkazů, které budou vydány k nově vydaným průkazům (ZTP,ZTP/P).

Informace pro Vaše spoluobčany týkající se aktuálně výměny průkazů osob se zdravotním postižením (TP, ZTP,ZTP/P) dále pak výměny parkovacích průkazů, které budou vydány k nově vydaným průkazům (ZTP,ZTP/P).

Používání plynových spotřebičů – Prevence otrav oxidem uhelnatým

Vzhledem k poměrně vysokému výskytu otrav způsobených oxidem uhelnatým při používání plynových spotřebičů, jak v České republice, tak i v našem kraji, realizuje Kraje Vysočina informační kampaň a další preventivní opatření k eliminaci těchto nebezpečných jevů. Podrobněji jste byli s uvedenou problematikou seznámeni již na podzim 2014 a nyní opakovaně 12. 10. tohoto roku i na setkání rady kraje se starosty obcí v Polné.prevence-otravy-CO.doc        Varovný leták kraj

1 59 60 61 62 63 64