Očkování TETANUS

Oznámení

MUDr. Marta Jílková oznamuje: Probíhá očkování proti tetanu. Očkovány jsou ročníky narození: 1987,1986,1985 a 1984. Dále ročníky 1956 a starší, pokud nebylo očkování v posledních 10 letech. ( Čili všichni starší 60-ti let).

Dále ročníky 1957 a mladší, kteří nebyli očkovaní v posledních 15 letech.

Očkování proběhne již v posledním termínu v pátek 16.10.2015 v ordinaci v Herálci od 12:00-13:00 hodin. S sebou vzít kartičku pojišťovny.

Důrazně žádám, aby nám pacienti netelefonovali a nežádali informace stran očkování. Nutno přijít s kartičkou pojišťovny a vše vyřešíme na místě v uvedený čas.

Očkování je povinné, praktická lékařka za něj nese určitou zodpovědnost. Neočkovaný pacient se vystavuje riziku opakovaného očkování, v případě prošlé platnosti očkování, pokud si přivodí úraz.

Posezení s bylinkářem Ing. K. Štenbaurem

Dne 10. září se uskutečnilo posezení s bylinkářem panem Ing. K. Štenbaurem, který pracuje pro zdravotní pojišťovny, lázeňská zařízení a nemocnice. Byl spolupracovníkem léčitele p. Váni. Přednáška se zabývala, jak lze některé choroby a nemoci léčit pomocí bylinek a výrobků z nich. Zabýval se především léčením chorob  pohybového ústrojí, astmatem, nízkým tlakem, vysokým tlakem, ucpaným nosem, čištěním jater, čištěním střev, včelími produkty a dalšími chorobami. Debata s jednotlivými účastníky přednášky byla velmi přátelská a poučná. Mimo rámec přednášky nám přednášející řekl, jakou sílu by měla mít matrace pro zdravé spaní.

Na závěr bych chtěl poděkovat p. Ing. Štenbaurovi za přednášku, kterou pro nás udělal zdarma. Je jen škoda, že Herálečtí občané nevyužili tuto možnost ve větším množství. Minimální množství pro přednášku je 15 lidí. Nejstarší účastnicí přednášky byla paní M.Majorová, která i přes potíže , které má s chůzí vyšla do prvního patra.                                                                         Připravil: L.Havlík

Dešťová kanalizace a chodník Herálec – Familie

Chodník Familie 001Během podzimu 2015 byla započata realizace budování chodníku a dešťové kanalizace od nákupního střediska směrem na Familie.

Původní očekávané náklady na stavbu byly 5.529.607,75 Kč bez DPH, které byly na základě dodatku zvýšeny na 5.978.999,47 Kč bez DPH. Příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury činí 83,45%.

Zakázku realizuje fa Bauset CZ, a.s. z Pardubic, stavební dozor nad prováděnými pracemi provádí fa GARANT spol. s r.o., Žďár nad Sázavou. Obě společnosti vyhrály výběrové řízení na základě nejnižší nabídkové ceny.

Realizace stavby měla být dokončena do konce roku 2015. Protože došlo k nutné změně v projektu, kdy původně zamýšlený betonový nástřik stěny v „úvoze“ bude nahrazen gabionovou stěnou, je termín dokončení prodloužen do 30.5.2016.

Fotodokumentace výstavby Chodníku na Familie – 2.10.2015

1 51 52 53 54 55 63