Pro Herálec – Výšlap k Rumplotovu mlýnu

V neděli 20.5. 2018 jsme pro Vás připravili výšlap s první zastávkou u křížku nad Kolářkou,druhou zastávkou u Ženicha a Nevěsty a posledním zároveň cílovým místem byla hráz nad zaniklým Rumpoltovým mlýnem. Počasí bylo pěkné i když trochu větrné a tak se výšlapu zúčastnilo několik desítek spoluobčanů, převážně mladé rodiny se spoustou dětí.

Děkuji všem kteří přišli prožít pěkné nedělní odpoledne pohodovou procházkou,děkuji členům spolku za organizaci,děkuji paní Škorpíkové za krásnou hru na kytaru.

Věříme, že se výšlap všem líbil a příští rok se vydaří stejně tak jako ten letošní.

Gregor Zdeněk

TJ Sokol Herálec žádá své členy o podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů

TJ Sokol Herálec v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES, žádá členy TJ Sokol Herálec o podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Formuláře členům TJ Sokol Herálec budou doručeny do poštovních schránek. Na formuláři se vyplňuje pouze poslední řádek souhlasu se zpracováním osobních údajů tj.  místo podpisu, datum, hůlkovým písmem jméno a příjmení a vlastnoruční podpis.

Vyplněné formuláře prosíme odevzdat na poště Herálec nebo při zápasech mužů A ve stánku s občerstvením do 25.5.2018.

Za vyplnění děkuje Petr Gregor – předseda TJ Sokol Herálec

1 3 4 5 6 7 52