aktuální informace

Používání plynových spotřebičů – Prevence otrav oxidem uhelnatým

Vzhledem k poměrně vysokému výskytu otrav způsobených oxidem uhelnatým při používání plynových spotřebičů, jak v České republice, tak i v našem kraji, realizuje Kraje Vysočina informační kampaň a další preventivní opatření k eliminaci těchto nebezpečných jevů. Podrobněji jste byli s uvedenou problematikou seznámeni již na podzim 2014 a nyní opakovaně 12. 10. tohoto roku i na setkání rady kraje se starosty obcí v Polné.prevence-otravy-CO.doc        Varovný leták kraj

Lesní běh 11.10.2015

Lesní běh v Herálci

 

V neděli odpoledne 11.října 2015 se uskutečnil v Herálci-Hati už 32.ročník „Lesního běhu“. Na krásných měkkých lesních cestách, za pěkného ale chladného počasí, startovalo 110 závodníků – od malých dětí (ročník 2013) až po veterány (nejstarší ročník 1957).

Popáté za sebou zvítězil v hlavním závodě na 8 300 m domácí Matěj Trávníček v čase 29:26 min. Více vítězství – šest – má v tomto závodě pouze Martin Veselský z Nového Města na Moravě, ale nikdy v řadě za sebou. Výborný je i čas nejlepšího veterána Tomáše Fliedra ze Sádku – 29:51 min. O tom, že se tento závod profilem i terénem líbí, svědčí opakovaná účast bývalých vítězů : Václava Ožany, Jiřího Musila, Jana Chlubny a dalších.

Už dnes je stanoven termín příštího 33.ročníku Lesního běhu – bude se konat opět v neděli odpoledne  16.října 2016. Doufáme, že dojde k dohodě s fotbalisty, aby termín a čas nekolidovaly s mistrovskými zápasy fotbalistů.

Antonín Trávníček

Výsledky – Lesní běh 2015

 

 

Prevence do každé rodiny

Vážení občané,

na našich www.stránkách byla přidáná záložka „PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY“, kde budeme pravidelně přinášet měsíčník Policie ČR, odboru prevence kriminality, který se takto může dostat „do každé rodiny“.

připravila: Renáta Gregorová

1 45 46 47 48 49