Prodej kuřic

23.8. 2016 v 17:00 hodin budou chovatelé ze Stradouně prodávat nosné kuřice, stáří 21 týdnů/150 Kč/ks. Dále budou prodávat káčata, krůty a krmiva.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 08.09.2016 od 07:30 do 17:00 – část obce Herálec

Oznámení

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 08.09.2016 od 07:30 do 17:00

Obec            Část obce

Herálec      Herálec

Vypnutá oblast:

Obec Herálec – od d.č. 235, 236, 275, 277, kostela, č. 373, 306, 98, 56, 68, 355, 349,94, 96,445 a 504 směr Svratka  

( mimo budovy OÚ,   mimo místní části “ V Chaloupkách“ od č. 404 po d.č. 461, mimo odběratelské trafostanice Dřevotvar č. 209002, mimo odb. trafostanice Izolace č. 703244, mimo odb. trafostanice Statek č. 209003 )  

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/. Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

 

 

1 36 37 38 39 40 49