,,,,ffO

Obec Herálec

   

Informace pro Vaše spoluobčany týkající se aktuálně výměny průkazů osob se zdravotním postižením (TP, ZTP,ZTP/P) dále pak výměny parkovacích průkazů, které budou vydány k nově vydaným průkazům (ZTP,ZTP/P).

Leták

Kominictví Hlinsko bude v Herálci provádět kontrolu spalinových cest dle nařízení vlády č.91/2010 a jiné služby. Zájemci ať se přihlásí na Obecním úřadě v Herálci (tf: 566663115) a nebo na email: urad@obecheralec.cz  do 30.10.2015.

 

 

Vzhledem k poměrně vysokému výskytu otrav způsobených oxidem uhelnatým při používání plynových spotřebičů, jak v České republice, tak i v našem kraji, realizuje Kraje Vysočina informační kampaň a další preventivní opatření k eliminaci těchto nebezpečných jevů. Podrobněji jste byli s uvedenou problematikou seznámeni již na podzim 2014 a nyní opakovaně 12. 10. tohoto roku i na setkání rady kraje se starosty obcí v Polné.prevence-otravy-CO.doc        Varovný leták kraj

Lesní běh v Herálci

 

V neděli odpoledne 11.října 2015 se uskutečnil v Herálci-Hati už 32.ročník „Lesního běhu“. Na krásných měkkých lesních cestách, za pěkného ale chladného počasí, startovalo 110 závodníků – od malých dětí (ročník 2013) až po veterány (nejstarší ročník 1957).

Popáté za sebou zvítězil v hlavním závodě na 8 300 m domácí Matěj Trávníček v čase 29:26 min. Více vítězství – šest – má v tomto závodě pouze Martin Veselský z Nového Města na Moravě, ale nikdy v řadě za sebou. Výborný je i čas nejlepšího veterána Tomáše Fliedra ze Sádku – 29:51 min. O tom, že se tento závod profilem i terénem líbí, svědčí opakovaná účast bývalých vítězů : Václava Ožany, Jiřího Musila, Jana Chlubny a dalších.

Už dnes je stanoven termín příštího 33.ročníku Lesního běhu – bude se konat opět v neděli odpoledne  16.října 2016. Doufáme, že dojde k dohodě s fotbalisty, aby termín a čas nekolidovaly s mistrovskými zápasy fotbalistů.

Antonín Trávníček

Výsledky – Lesní běh 2015