Obecní úřad Herálec na základě usnesení vlády doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo své domovy, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Dále obecní úřad nabízí zajištění pomoci při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. Více informací pouze telefonicky na obecním úřadě a u starosty obce.