Na základě vyhlášení nouzového stavu na celém území ČR od 12.3.2020 po dobu 30 dnů,  platí zákaz konání akcí nad 30 osob.

Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky.

 

Pokud dojde ke snížení počtu osob na těchto akcích, platí zákaz automaticky i pro sňatečné obřady, pokud by příslušné mimořádné opatření nestanovilo jinak.

 

Ministerstvo vnitra

oddělení matriční a organizační