V sobotu 27.7.2019 v 17.00 hod. byla v Kulturním domě slavnostně zahájena „Výstava umění a řemesel“. Uvítací slovo přednesl pan Ladislav Havlík, člen Klubu patriotů, slavnostní slovo měl pan starosta Zdeněk Gregor. Hrou na klavír a zpěvem zpříjemnily zahájení slečna Dominika Gregorová a paní Marie Vaisová.

     Po zahájení si přítomní se zájmem prohlíželi výstavu a občerstvili malým pohoštěním.