Májový výšlap k chatě Eleonorka

     V sobotu 11.5.2019 se sešlo před Obecním úřadem v 14.00 hod. i přes nebe plné černých mraků 20 účastníků výšlapu na Žákovou horu k chatě Eleonorka. Cesta byla moc příjemná, počasí se „umoudřilo“ a předpovídaného deště jsme se naštěstí nedočkali.

     U chaty čekalo dalších asi 15 účastníků ,postupně přicházeli další skupinky a nakonec se nás sešlo kolem 80. Posezení bylo pohodové, zazpívali jsme si u ohně za doprovodu kytary a pro nejmenší děti byly v lese připraveny malé úkoly, kterých se i ti úplně nejmenší zhostili s velkým nasazením. U šesti stanovišť si každý „vybojoval“ nějakou sladkost .

     Myslím, že spokojenost byla u malých i velkých a určitě se všichni budeme těšit na příští „tradiční májový výšlap“.

Foto z celé akce: ZDE

                                                                                                              Za kulturní komisi Renáta Gregorová