Kulturní komise připravila na pátek 8. 3. 2019 v podvečer v kulturním domě oslavu svátku Mezinárodního dne žen. Sešlo se kolem stovky žen všech věkových kategorií. Při vstupu přivítal ženy tradičním červeným karafiátem a přáním pan místostarosta Matěj Trávníček a člen kulturní komise Ladislav Havlík. Pan místostarosta měl pro dámy úvodní proslov a poté následovala humorná scénka, kterou připravili členové kulturní komise „Sváteční den na MDŽ v životě socialistické ženy“.

     Na téma, jak probíhaly oslavy žen za socialismu, byl prezentován život ženy v rodině, oslavy MDŽ ve výrobním podniku a večerní veselice v Kulturním domě. Myslím, že přítomné dámy se dobře pobavily a mnohé  z nich si připomněly časy dávno minulé.

     Poté následovala diskotéka ve stylu 80 let, kde jsme si všichni vesele zatančili.  Občerstvení bylo zajištěno.

Fotografie z této akce si může prohlédnout v naší Fotogalerii 2019