,,,,ffO

Dne 17. 5. 2017 byla ukončena sbírka textilu pro Diakonii Broumov. Všem dárcům děkujeme.