Kulturní komise Herálec pořádá v Kulturním domě Herálec posezení při hudbě s kapelou Mrákotínka 14.10.2016 od 18:00 hodin

Vstupné: Zdarma                      Občerstvení zajištěno.

Mrakotinka