Záměrem obce schváleným zastupitelstvem dne 7.12.2015 je vybudování lávky a chodníku pro pěší podél „Valenova“ mostu.

Na tento projekt budou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, které jsou určeny na realizaci akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Plánované náklady na akci jsou 2.851.212,- Kč, z toho dotace 2.423.000,- Kč (85%) a podíl obce 428.212,- Kč (15%).

Cílem je zvýšit bezpečí osob, které po tomto frekventovaném úseků přechází.

Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

201607121316 – situace stavby