Dne 24.6.2016 pořádá Kulturní komise Herálec na zakončení školního roku II. ročník stanového městečka u rybníka v Hati. Pro děti je připraven zábavný večer plný soutěží, her, ale i opékání vuřtů aj.