11.11.2015-  Svatomartinské  rozlévání vína

Tato kulturní akce se uskutečnila 11.11.2015. od 18.30 před budovou základní školy v Herálci. Na bílém koni přijel svatý Martin, kterého stvárnil  Josef Filipi , byl oblečen v dobovém oblečení, požehnal svatomartinskému vínu, které se potom rozlévalo návštěvníkům této akce. Nad touto kulturní akcí převzal záštitu starosta obce pan L. Gregor, který pronesl úvodní slovo. Přivítání svatého Martina se zhostily D. Gregorova a B. Teplá a za to jim svatý Martin poděkoval. K poslechu hrála cimbálová hudba z Frenštátu pod Radhoštěm. Cimbálovka zahrála velmi krásné známé písně a to vedlo některé diváky k  tomu, že si zazpívali s cimbálovkou. Svatý Martin cestou rozhazoval zlaté čokoládové  dukáty, z toho měly  největší radost děti, které  ho při jeho odjezdu vyprovodily až k místu, kde odstartoval na mléčnou dráhu. Velké poděkování patří B. Otavové za upečení svatomartinských rohlíčků, které velmi chutnaly. Na rozlévání svatomartinského přišlo asi 150 diváků. Tuto kulturní akci připravili členové kulturní komise ve složení L.Dospělová, R. Gregorová,Z. Gregorová a L. Havlík.                                                                                                                                                                   Připravil Havlík L.