28.10.2015 se konal lampionový průvod u příležitosti vzniku samostatného Československého státu. Průvod vyšel od obecního úřadu směrem přes most na křižovatku, kde se průvod otočil a pokračoval do místní části Herálce Chaloupky, kde se průvod otočil a pokračoval před pomník padlých, kde se konalo pietní shromáždění. K účastníkům přednesl projev starosta obce pan L.Gregor. Členové SDH položili věnec k pomníku padlých a po tom zazněla Československá státní hymna. Celou akci organizoval SDH v Herálci. Nádherný pohled byl na děti s rozsvícenými  lampiony. Vzpomínkové shromáždění se konalo za velkého zájmu občanů. V čele průvodu byla nesena Československá státní vlajka následována dvěma hasiči, kteří nesli věnec a za nimi šel lampionový průvod. Než průvod vyšel rozdávali hasiči dětem bombony. Byla to důstojná oslava vzniku  Československého státu.                                              

                                                                                                                                                                                         Připravil Havlík L.