Již začátkem roku 2015 obec Herálec žádala o dotaci na realizaci dětského hřiště při ZŠ a MŠ Herálec. Protože jsme nežádali ani o minimálně stanovenou výši dotace, byly upřednostněny žádosti, které tuto podmínku splňovaly a my jsme byli pouze jako náhradníci.

Už nikdo z nás nedoufal, že na finance dosáhneme,ale během 42. týdne  přišlo na Obecní úřad Herálec rozhodnutí o přidělení dotace, tudíž realizace dětského hřiště proběhne ještě letos.

Dotace byla schválena ve výši 385.000,- Kč, z toho částkou 115.000,- Kč se bude podílet Obec Herálec. 2.11.2015 proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby, s tím, že dílo bude hotové do konce roku 2015.

 

Herálec01 Herálec03 Herálec04 Herálec02