Vzhledem k poměrně vysokému výskytu otrav způsobených oxidem uhelnatým při používání plynových spotřebičů, jak v České republice, tak i v našem kraji, realizuje Kraje Vysočina informační kampaň a další preventivní opatření k eliminaci těchto nebezpečných jevů. Podrobněji jste byli s uvedenou problematikou seznámeni již na podzim 2014 a nyní opakovaně 12. 10. tohoto roku i na setkání rady kraje se starosty obcí v Polné.prevence-otravy-CO.doc        Varovný leták kraj