Kulturní komise Herálec pod záštitou starosty obce pořádá
16.10.2015 v 18.00 hod. v kulturním domě Herálec
taneční koncert dechového souboru „HLINEČANKA“.

Jste všichni srdečně zváni.

Hlinečanka

připravila: Renáta Gregorová