MUDr. Martin Hatala – ordinační hodiny od 30. 5. 2019

Oznámení:

               MUDr. Martin Hatala oznamuje, že od 30. 05. 2019 začíná

                       ordinovat v Herálci i ve Svratce.

                   Za způsobené zpoždění se velice omlouvá.

Ordinační hodiny: Po: 8-12;13-15 hod. Svratka

                             Út: 8-12 hod. Herálec

                             St: 8-12 hod. Svratka

                             Čt: 8-12; 13-15 hod. Herálec

                             Pá: zavřeno                                         Odběry krve: 7:15-8 hod. Tel: 605157685

Obecní vodovod – informace starosty

 

Dobrý den vážení spoluobčané.

Někteří z vás zaregistrovali poněkud větší aktivitu ohledně obecní vody.

V naší obci nám na základě smluvního vztahu odebírá pravidelně vzorky pitné vody firma Enviro Velké Meziříčí. Ve své laboratoři provádí analýzu a vyhodnocení, které ve formě protokolu o zkoušce odevzdává na obecní úřad, kde se tyto protokoly archivují.

Před měsícem mě kontaktovala jednatelka firmy Enviro a informovala o mírném nadlimitním množství dusičnanů ve vodovodní síti. Poté jsme odebrali dvakrát po týdnu 23 vzorků, ty jsme odvezli na analýzu. Ze zjištěných výsledků je zřejmé, že dusičnany pochází ze studny v Teplého lesíku. Tato studna byla na základě výsledků okamžitě odpojena od sítě. V současné době zjišťujeme možnou příčinu znečištění a hledáme vhodnou technologii na úpravu vody z tohoto zdroje.

Herálecký obecní vodovod je napájen celkem ze čtyř zdrojů. Prvním je už zmiňovaný Teplý lesík, druhým je studna v Otroku, třetím prameniště na Huti a čtvrtým vrtané studny tamtéž. Po odpojení studny v lesíku byl Herálec napájen z prameniště na Huti.

Po velice vydatném dešti přes noc z úterý na středu 22.5. a po celý tento den, se kromě zvednutí hladiny řeky Svratky, až téměř k hranici pro vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity stalo i to, že prudký a vydatný déšť rozmočil vrstvu jílu nad prameništěm. Tento jíl má za úkol zamezit splachu povrchových vod do prameniště. Bohužel se ale rozmočený dostal do vody, kterou zbarvil do žluta.

Po tomto zjištění jsme přikročili k uzavření prameniště a od této doby tj. čtvrtku 23.5. je obec zásobována vodou z vrtů na Huti. Voda ve vrtu byla naposledy kontrolována 6.5. s výborným výsledkem.

V pondělí 27.5. jsme odebrali vzorky ze sítě i z prameniště a odvezli je na analýzu. Objednali jsme kompletní zkoušky včetně mikrobiologických. Výsledky budou známé nejpozději v pátek 31.5.2019, budeme o nich neprodleně informovat.

Ještě jednou připomínám že v tuto chvíli (27.5.2019) je obec zásobována vodou z vrtů na Huti která byla kontrolována 6.5.2019 s výborným výsledkem.

Kino Herálec – Bohemian Rhapsody

Již v sobotu 1. 6. 2019 se konečně uskuteční promítání filmu i pro dospělé diváky, kteří se mohou těšit na film Bohemian Rhapsody, jenž se může pyšnit nejedním Oscarem. Promítání filmu se uskuteční v Kulturním domě od 19:00.

Tento film bude úvodem pro venkovní promítání a stejně jako děti, tak i dospělí budou mít možnost, vybrat ze dvou ukázek filmů, z nichž ta, která získá nejvíce hlasů, bude promítána pod širým nebem.

Pevně věříme, že se podaří opět zvednout laťku návštěvnosti a znovu se sejdeme v hojném počtu.

Divadlo „Ušatá pohádka“

     V neděli 12.5.2019 v 16.00 hod. hostil náš Kulturní dům ochotníky ze Světnova, kteří se našim nejmenším představili v podání praštěné pohádkové komedie „Ušatá pohádka“. Sešlo se kolem 90 návštěvníku, hlavně malé děti s rodiči a babičkami. Děti nadšeně tleskaly, z čeho lze usoudit, že pohádka se jim líbila.

     Poučná pohádka byla o veselém království, které nemá žádného dědice trůnu. Když se konečně narodí vytoužený princ, všichni se radují, a sudičky předpovídají princi báječnou budoucnost. Jen jedna to všeobecné veselí pokazí poněkud potrhlou věštbou. Jestli bude princ pyšný, narostou mu oslí uši. Věštba se vyplní, ale princ přesto vyrůstá v prima kluka a posléze mládence. Jen s ukrýváním těch oslích uší je dost velký problém. Samozřejmě se to nakonec prozradí, ale vlastně to ani nikomu nevadí, protože prince mají všichni rádi. Vše nakonec ale dopadlo jak jinak dobře – princovi sudička uši odklela a byla velká radost.

Foto z divadla: ZDE

Výšlap k chatě Eleonorka

Májový výšlap k chatě Eleonorka

     V sobotu 11.5.2019 se sešlo před Obecním úřadem v 14.00 hod. i přes nebe plné černých mraků 20 účastníků výšlapu na Žákovou horu k chatě Eleonorka. Cesta byla moc příjemná, počasí se „umoudřilo“ a předpovídaného deště jsme se naštěstí nedočkali.

     U chaty čekalo dalších asi 15 účastníků ,postupně přicházeli další skupinky a nakonec se nás sešlo kolem 80. Posezení bylo pohodové, zazpívali jsme si u ohně za doprovodu kytary a pro nejmenší děti byly v lese připraveny malé úkoly, kterých se i ti úplně nejmenší zhostili s velkým nasazením. U šesti stanovišť si každý „vybojoval“ nějakou sladkost .

     Myslím, že spokojenost byla u malých i velkých a určitě se všichni budeme těšit na příští „tradiční májový výšlap“.

Foto z celé akce: ZDE

                                                                                                              Za kulturní komisi Renáta Gregorová

1 2