Čistá Vysočina

Čistá Vysočina 2019

     Na sobotu 13.4.2019 byl za Obec Herálec nahlášen na Kraji Vysočina sběr odpadků v rámci akce „Čistá Vysočina“. I přes to, že tato  akce byla propagovaná včas a   účastníme se jí už po šesté, počet sběračů je čím dál menší. Sešlo se nás 9 dospělých a 1 dítě, což svědčí o tom, jak nám „opravdu záleží“ na okolním vzhledu přírody kolem naši vesnice.  Směr sběru byl určen z Herálce přes Kocandu, směr Cikháj a zpět lesem na Huť k „panelce“.

     Děkuji všem zúčastněným, že obětovali svůj volný čas a tříhodinovou procházkou pomohli přispět k dobru této akce.

Fotografie

 

 Renáta Gregorová