Pro Herálec – Výšlap k Rumplotovu mlýnu

V neděli 20.5. 2018 jsme pro Vás připravili výšlap s první zastávkou u křížku nad Kolářkou,druhou zastávkou u Ženicha a Nevěsty a posledním zároveň cílovým místem byla hráz nad zaniklým Rumpoltovým mlýnem. Počasí bylo pěkné i když trochu větrné a tak se výšlapu zúčastnilo několik desítek spoluobčanů, převážně mladé rodiny se spoustou dětí.

Děkuji všem kteří přišli prožít pěkné nedělní odpoledne pohodovou procházkou,děkuji členům spolku za organizaci,děkuji paní Škorpíkové za krásnou hru na kytaru.

Věříme, že se výšlap všem líbil a příští rok se vydaří stejně tak jako ten letošní.

Gregor Zdeněk